Zakład Usług Gazowych,
Instalacyjnych i Budowlanych

Nasza firma powstała w 1986 roku. Od tego czasu z powodzeniem
zajmuje się wykonywaniem nowych i doszczelnianiem istniejących
instalacji gazowych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych.

601-304-637

Jak wykonać przyłącze kanalizacyjne do domu?

Jedną z najważniejszych instalacji w domu jest sanitarna, obejmująca wodną i kanalizacyjną. O czym należy pamiętać przy realizacji tej ostatniej?

Projekt instancji

Dla realizacji każdego rodzaju instalacji niezbędny jest odpowiedni projekt. To on stanowi początek inwestycji, która docelowo ma służyć długo i bezproblemowo. Na tym etapie uwzględnia się wszystkie elementy jak odległość od przyłączy miejskich, szamba czy oczyszczalni na posesji własnej. Instalacje wodno-kanalizacyjne powinny charakteryzować się odpowiednim spadem, który dla kanalizacji jest kluczowy. Musi sięgać kilku stopni, a jednocześnie system rur musi być poprowadzony możliwie najprościej. Wszelkie krzywizny powinny być delikatne, aby nie doszło do zatoru na jakimś odcinku przyłącza. To wszystko jest do osiągnięcia już na etapie projektu, na którym można wyeliminować wszystkie nieprawidłowości. Odrębną sprawą jest samo wykonanie, które należy powierzyć odpowiedniej firmie z dużym doświadczeniem, jakie mają Zakład Usług Gazowych, Instalacyjnych i Budowlanych Janusz Mrozek i jego pracownicy.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

Gdy projekt jest gotowy, wówczas należy przejść do drugiego kroku, jakim jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Obejmuje ono szereg rozmaitych czynności. Pierwszą stanowi odpowiednie wyłożenie rur i ich osadzenie z wykorzystaniem przyłączy. Całość musi być stabilna i odciążona, aby którykolwiek element nie pracował sam z siebie, co w konsekwencji skutkowałoby samoczynnym uszkodzeniem przewodu. Kolejną sprawą są wszelkie mocowania. Muszą one gwarantować wysoką szczelność, aby ścieki gospodarcze się nie wydostawały poza obręb rur. Łączenie wykonuje się nasadzając na siebie rury od góry węższy fragment do szerszego otworu. To gwarantuje, że zawartość nie wydostanie się w trakcie spływu. W przypadku przydomowych oczyszczalni i szamb oraz dalszych odcinków miejskich konieczne jest zabezpieczenie rur kanalizacyjnych umieszczanych w ziemi, aby nie przemarzły.

Wróć