Zakład Usług Gazowych,
Instalacyjnych i Budowlanych

Nasza firma powstała w 1986 roku. Od tego czasu z powodzeniem
zajmuje się wykonywaniem nowych i doszczelnianiem istniejących
instalacji gazowych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych.

601-304-637

Jak zaaranżować domową kotłownię?

Kotłownia to pomieszczenie techniczne, którego budowa i wykorzystanie jest regulowane przez polskie prawo. Umiejscowienie, układ i wyposażenie kotłowni w znacznej mierze zależne są od rodzaju stosowanego paliwa. Kotłownia powinna znajdować się w najniższych partiach budynku bądź na poziomie ogrzewanych pomieszczeń jak najbliżej centralnego punktu domu. W przypadku ogrzewania domu paliwem stałym konieczne jest przygotowanie obszernego i wydzielonego od pozostałej części domu pomieszczenia. Inaczej sprawa wygląda przy korzystaniu z kotłów gazowych – jeśli moc pieca nie przekracza 30 kW, to urządzenie może zostać zainstalowane w różnych, nawet nieprzeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.

Funkcjonalna i bezpieczna kotłownia domowa

Urządzając kotłownię, należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Ściany i podłogi powinny być wykończone ognioodpornymi materiałami, takimi jak beton i blacha. Wszystkie przejścia przewodów w podłodze i ścianach biegnące na wysokości do 10 centymetrów od poziomu posadzki muszą być wodoszczelne. Kotłownie warto urządzić tak, aby w razie zmiany źródła ogrzewania można było w łatwy sposób ją zmodernizować. Montaż kotłowni powinien uwzględniać przygotowanie niezbędnej infrastruktury, czyli kanałów wentylacyjnych, oświetlenia i gniazdek elektrycznych.

Co mówią przepisy?

W świetle obowiązujących przepisów pomieszczenie przeznaczone na kotłownie powinno mieć wysokość 2,2 m a kubatura nie może być mniejsza niż 8 m3. Jeśli dom będzie ogrzewany piecem na gaz ziemny o mocy nie większej niż 30 kW, to nie jest konieczne wydzielanie osobnego pomieszczenia. Kocioł można zamontować w dowolnym miejscu – przy piecach z otwartą komorą spalania minimalna powierzchnia pomieszczenia wynosi 8 m2, a przy kotłach zamkniętą komorą może być to pomieszczenie o powierzchni 6,5 m2.

Wróć