Strona główna

Zakład Usług Gazowych,
Instalacyjnych i Budowlanych

Nasza firma powstała w 1986 roku. Od tego czasu z powodzeniem
zajmuje się wykonywaniem nowych i doszczelnianiem istniejących
instalacji gazowych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych.

601-304-637

Referencje

Lubelskie Fabryki Wag "FAWAG"
Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. W.Z. Nałkowskich
   
   
Medyczne Studium Zawodowe
im. prof. St. Liebharta w Lublinie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"Trawest"
   
   
Wikana Project Sp. z o.o.
Tadeusz Kowalczyk
   
   
Czesław Michałowski
Auto-Remont-Lipert