Strona główna

Zakład Usług Gazowych,
Instalacyjnych i Budowlanych

Nasza firma powstała w 1986 roku. Od tego czasu z powodzeniem
zajmuje się wykonywaniem nowych i doszczelnianiem istniejących
instalacji gazowych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych.

601-304-637

Doradzamy

Bezpieczna instalacja gazowa w Twoim domu.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przedstawiamy najważniejsze zasady, jakie powinny być przestrzegane przez domowników w celu bezpiecznego korzystania z instalacji gazowej.

Bardzo istotna jest wentylacja pomieszczeń, którą możemy zapewnić dzięki doprowadzaniu świeżego powietrza poprzez regularne wietrzenie, nie zasłanianie kratek wentylacyjnych, okresową regulację palnika gazowego, okresową kontrolę kanału spalinowego, stanu kanałów i kratek wentylacyjnych.
Dodatkowo można zastosować czujniki gazu, co pozwala na ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem już przy niskim stężeniu czadu w powietrzu.

Trzeba także pamiętać o tym, aby samodzielnie nie wykonywać żadnych przeróbek w instalacji gazowej oraz nie podłączać dodatkowych urządzeń bez porozumienia z Zakładem Gazowniczym. W celu zabezpieczenia się przed ulatnianiem gazu należy na bieżąco zachowywać podstawowe środki ostrożności:

  • montować tylko urządzenia atestowane i w pełni bezpieczne,
  • urządzenia powinien montować doświadczony fachowiec,
  • urządzenia gazowe muszą być regularnie kontrolowane, konserwowane i ewentualnie naprawiane przez wyszkolonych fachowców,
  • z urządzeń gazowych należy wyłącznie korzystać zgodnie z instrukcją ich obsługi,
  • w przypadku starej instalacji, zagrożonej uszkodzeniem na skutek zużycia, należy zadbać o renowację przewodów,
  • warto orientować się, gdzie w mieszkaniu znajduje się zawór odcinający dopływ gazu i jak go w razie potrzeby użyć w celu odcięcia dopływu gazu,
  • należy przeprowadzać co roku przegląd stanu technicznego instalacji gazowej,
  • w przypadku nieszczelności instalacji zawsze trzeba koniecznie podjąć działanie w celu wyjaśnienia sytuacji przez specjalistów.