Strona główna

Zakład Usług Gazowych,
Instalacyjnych i Budowlanych

Nasza firma powstała w 1986 roku. Od tego czasu z powodzeniem
zajmuje się wykonywaniem nowych i doszczelnianiem istniejących
instalacji gazowych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych.

601-304-637

Jak podłączyć dom do sieci gazowej?

sieć gazowa Przygotowanie domu do użytku – zarówno dopiero wybudowanego, jak i takiego, który został poddany generalnemu remontowi – wymaga od jego właścicieli nagłego stania się ekspertem w niemal każdym fachu. I choć to samo przygotowanie budynku mogłoby wydawać się największym wyzwaniem, prawdziwą trwogą może okazać się pytanie: skąd wziąć w domu gaz? Na szczęście nie wszystko musisz robić samodzielnie. Spieszymy z pomocą i krótką instrukcją podłączania domu do sieci gazowej.

Co należy zrobić, aby rozpocząć instalację przyłącza gazowego?
Podłączenie do domu sieci gazowej wiąże się z dopełnieniem formalności. Cały proces trwa nawet kilka miesięcy, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość i pierwsze kroki zmierzające do instalacji podejmować odpowiednio wcześnie. O warunkach technicznych przyłączenia gazu decyduje rejonowy zakład gazowniczy – jest to więc pierwsze miejsce, do którego należy udać się z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia dla domu jednorodzinnego, czyli grupy przyłączeniowej B i podgrupy I. Wraz z dokumentem należy przedłożyć:

  • plan zabudowy lub szkic organizacyjny z uwzględnieniem lokalizacji planowanych przyłączeń,
  • akt własności lub oświadczenie właściciela potwierdzające prawo do korzystania z obiektu.

Wydane przez spółkę gazownictwa warunki przyłączenia do sieci gazowej określają wszystkie warunki techniczne, jakie musi spełniać instalacja. Dokument obowiązuje przez określony przez podmiot czas, w którym należy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, proces należy zacząć od początku i ponownie złożyć odpowiedni wniosek.

Umowa o przyłączenie gazu
Warunki przyłączenia do sieci gazowej powinny określać, czy w danym przypadku do budowy wystarczy podłączyć przyłącze gazowe wraz z instalacją odbiorczą, czy niezbędna będzie rozbudowa gazociągu. 

Pierwsza opcja zazwyczaj jest możliwa wtedy, gdy działka znajduje się w pobliżu sieci gazowej. W takim przypadku rejonowy operator systemu dystrybucyjnego ma obowiązek doprowadzenia instalacji przynajmniej do granic posesji. Do zakładu należy też przygotowanie projektu i zgłoszenie budowy w urzędach – nie musisz więc przejmować się tymi formalnościami.

Sytuacja zmienia się, jeżeli posesja jest oddalona od sieci gazowej i wymaga rozbudowy instalacji. Operator nie ma w takim wypadku obowiązku doprowadzenia sieci do działki oraz nie finansuje jej budowy. Możliwe jednak, że podejmie się takiego przedsięwzięcia, jeżeli będzie się o nie starała większa liczba osób z tej samej okolicy.

Po przygotowaniu projektu technicznego, zgodnego z wytycznymi zawartymi w warunkach przyłączenia, należy podpisać z dystrybutorem umowę o dostarczaniu paliwa gazowego.

Umowa podpisana. Ale skąd wziąć przyłącze gazowe?
Kiedy uzyskasz odpowiednie pozwolenia i wypełnisz niezbędne formalności, przychodzi czas na faktyczny montaż przyłącza gazowego. Ten etap powinien być wykonany przez doświadczonych fachowców – tylko wtedy możesz mieć pewność, że zarówno sam proces instalacji, jak i późniejsze korzystanie z niej będą bezpieczne. Wybierając wykonawcę, koniecznie zwróć uwagę na to, aby miał do powierzonego mu zadania niezbędne uprawnienia oraz dobre referencje. Od tego etapu może zależeć bezpieczeństwo domowników.

Po ukończonej instalacji należy ponownie udać się do gazowni, aby przedłożyć tam niezbędne dokumenty, czyli między innymi: protokół głównej próby szczelności, oświadczenia kierownika budowy i zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym. To ostatni etap, jaki należy wykonać, aby móc korzystać z gazu we własnym domu.