Strona główna

Zakład Usług Gazowych,
Instalacyjnych i Budowlanych

Nasza firma powstała w 1986 roku. Od tego czasu z powodzeniem
zajmuje się wykonywaniem nowych i doszczelnianiem istniejących
instalacji gazowych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych.

601-304-637

Jak zorganizować domową kotłownię?

domowa kotłownia Ze względu na bezpieczeństwo domowników i domu, kotłownia musi być wykonana bezbłędnie. W przypadku, gdy dom jest dopiero budowany, jego projektant może bez problemu dostosować się do wszystkich obowiązujących przepisów. Jeśli kotłownia już istnieje, uzyskanie bezpieczeństwa może się wiązać z koniecznością jej przebudowy i dostosowania do zmieniających się rozporządzeń. Jak prawidłowo zorganizować domową kotłownię?

Obowiązujące przepisy
Obecnie nieodzownym elementem większości domów są urządzenia zasilane gazem – nowoczesne budownictwo nie może też obejść się bez własnego systemu centralnego ogrzewania. Kotłownia to jedno z technicznych pomieszczeń w budynku. Aby mieć gwarancję bezpieczeństwa i uniknąć późniejszych problemów, należy poświęcić czas na dostosowanie projektu do obowiązujących norm i przepisów. Wymagania dotyczące montażu pieca gazowego i pomieszczeń pełniących funkcję kotłowni opisane zostały w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zawartych w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku. Zgodnie z zapisami, kotły o mocy cieplnej do 30 kW z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, można instalować w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, o kubaturze nie mniejszej niż 8 m³. Urządzenia z zamkniętą komorą spalania i z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz umieszczać można w pomieszczeniach o kubaturze minimum 6,5 m³. Urządzenia o mocy ponad 30 kW, muszą być montowane w pomieszczeniach technicznych albo w wolno stojącej kotłowni na terenie posesji. Miejsce takie nie może być niższe niż 2,2 metra, a dodatkowo musi się w nim znaleźć kanał wentylacji grawitacyjnej wywiewnej zakończony otworem z kratką usytuowanym pod sufitem, nawiew oraz odpowiedni do rodzaju kotła przewód kominowy.

Zalety ogrzewania gazowego
Gaz ziemny jest paliwem, który doskonale nadaje się do spalania w gazowych kotłach kondensacyjnych. Dzięki temu, że zawiera dużo wodoru, spaliny zawierają dużo pary wodnej. A ze skroplenia tej pary wodnej ze spalin można odzyskać bardzo dużo energii. Ponadto gaz ziemny jest w miarę tani. Paliwo to w nowoczesnych kotłach gazowych może być bardzo efektywnie spalane. Użycie gazu ziemnego do spalania w automatycznych kotłach jest niemal bezobsługowe – jedyny obowiązek użytkownika to regulowanie rachunków za gaz oraz w razie potrzeby regulowanie parametrów pracy samej instalacji grzewczej.