Strona główna

Zakład Usług Gazowych,
Instalacyjnych i Budowlanych

Nasza firma powstała w 1986 roku. Od tego czasu z powodzeniem
zajmuje się wykonywaniem nowych i doszczelnianiem istniejących
instalacji gazowych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych.

601-304-637

Doradzamy

Jakiej procedury należy przestrzegać podczas załatwiania formalności związanych z wykonaniem przyłącza i instalacji gazu w swoim domu?

Ponieważ często pojawiają się pytania z Państwa strony jak szybko i sprawnie załatwić formalności związane z instalacją gazu, postanowiliśmy Państwu to ułatwić przedstawiając w skrócie listę działań, które należy podjąć w powyższej sytuacji. Najpierw powinniście Państwo wystąpić do zakładu gazowniczego z prośbą o wydanie warunków technicznych na dostawę gazu z wymaganymi dokumentami takimi jak:

 • dowód osobisty, numer NIP,
 • akt własności lub oświadczenie właściciela potwierdzające tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego ma być dostarczone paliwo gazowe.

Następnym krokiem jest wykonanie projektu technicznego i podpisanie umowy przyłączeniowej z zakładem gazowniczym na dostawę paliwa gazowego, w tym celu należy zgłosić się do zakładu z wymaganymi dokumentami wymienionymi poniżej:

 • dowód osobisty, numer NIP,
 • akt własności lub oświadczenie właściciela potwierdzające tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego ma być dostarczone paliwo gazowe,
 • opinia kominiarska wstępna ( ustalenie prawidłowości podłączenia urządzeń).

Po wykonaniu powyższych czynności przychodzi czas na znalezienie wykonawcy z niezbędnymi uprawnieniami do wykonywania instalacji oraz kierownictwa sprawującego nadzór podczas prac.
I na zakończanie pozostaje już tylko zgłoszenie się do gazowni z wymaganymi dokumentami do zagazowania instalacji takimi jak:

 • dowód osobisty, numer NIP,
 • akt własności lub oświadczenie właściciela potwierdzające tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego ma być dostarczone paliwo gazowe,
 • prawomocna decyzja pozwolenia na budowę,
 • opinia kominiarska,
 • protokół z głównej próby szczelności instalacji wewnętrznej (termin ważności 6 miesięcy od daty wystawienia),
 • oświadczenie kierownika budowy, że instalacja gazowa została wykonana zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
 • zgłoszenie gotowości wewnętrznej instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym (druk Gazowni).